TEKST w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel TEKST jest:

PolskiAngielski
TEKST

Opis

Funkcja TEKST konwertuje wartość numeryczną na tekst i umożliwia formatowanie wyświetlanych danych przy użyciu specjalnych ciągów formatów. Ta funkcja jest przydatna do przedstawiania liczb w bardziej czytelnym formacie oraz w sytuacjach, gdy liczbom towarzyszy tekst lub symbole. Załóżmy na przykład, że komórka A1 zawiera liczbę 23,5. Aby przedstawić liczbę w formacie walutowym, należy użyć następującej formuły:

=TEKST(A1;"0,00 zł")

W tym przykładzie zostanie wyświetlony wynik 23,50 zł.

Liczby można również formatować przy użyciu poleceń z grupy Liczba na karcie Narzędzia główne Wstążki. Jednak te polecenia działają tylko w odniesieniu do komórek zawierających wyłącznie liczby. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku połączenia liczb z tekstem jest zastosowanie funkcji TEKST. Podaną wyżej formułę można na przykład uzupełnić w następujący sposób:

=TEKST(A1;"0,00 zł") & "/godz."

Zostanie wyświetlony tekst 23,50 zł/godz..Więcej informacji (źródło)