TIMEVALUE w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel TIMEVALUE jest:

AngielskiPolski
TIMEVALUE
CZAS.WARTOŚĆ

Opis

Zwraca liczbę dziesiętną czasu reprezentowanego przez ciąg tekstowy. Liczba dziesiętna to wartość z zakresu od 0 do 0,99999999, reprezentująca czas od 0:00:00 (12:00:00 AM) do 23:59:59 (11:59:59 PM).Więcej informacji (źródło)