TRANSPONUJ w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel TRANSPONUJ jest:

PolskiAngielski
TRANSPONUJ

Opis

Funkcja TRANSPONUJ zwraca pionowy zakres komórek jako zakres poziomy lub odwrotnie. Funkcja TRANSPONUJ musi być wprowadzana jako formuła tablicowa (formuła tablicowa: Formuła, która przeprowadza wiele obliczeń na jednym lub wielu zestawach wartości, a następnie zwraca jeden lub wiele wyników. Formuły tablicowe są ujęte w nawias klamrowy { }, a wprowadza się je przez naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER.) dla zakresu, w którym liczba wierszy i kolumn odpowiada liczbie kolumn i wierszy w zakresie (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) źródłowym. Funkcja TRANSPONUJ służy do zmieniania orientacji w tablicy lub w zakresie arkusza z pionowej na poziomą lub odwrotnie.Więcej informacji (źródło)