TRIM w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel TRIM jest:

AngielskiPolski
TRIM
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Opis

Usuwa wszystkie spacje z tekstu, oprócz pojedynczych spacji występujących między słowami. Funkcję USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY należy stosować w przypadku tekstu uzyskanego z innej aplikacji, w którym mogą występować nieregularne spacje.

 Ważne   Funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY służy do usuwania z tekstu 7-bitowego znaku spacji ASCII (wartość 32). W zestawie znaków Unicode istnieje dodatkowy znak spacji, tak zwana spacja nierozdzielająca — o wartości dziesiętnej 160. Znak ten jest często używany na stronach sieci Web jako jednostka HTML,  . Sama funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY nie usuwa znaku spacji nierozdzielającej. Aby uzyskać przykład dotyczący usuwania z tekstu obu znaków spacji, zobacz Usuwanie z tekstu spacji i znaków niedrukowanych.Więcej informacji (źródło)