TRUNC w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel TRUNC jest:

AngielskiPolski
TRUNC
LICZBA.CAŁK

Opis

Obcina liczbę do liczby całkowitej, usuwając z niej jej część ułamkową.Więcej informacji (źródło)