UFNOŚĆ.NORM w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel UFNOŚĆ.NORM jest:

PolskiAngielski
UFNOŚĆ.NORM

Opis

Przedział ufności to zakres wartości. Średnia z próby, x, znajduje się w połowie tego przedziału, zaś przedział obejmuje wartości x ± UFNOŚĆ.NORM. Na przykład, jeśli x jest średnią z próby terminów dostawy produktów pocztą, x ± UFNOŚĆ.NORM będzie przedziałem wartości średnich z populacji. Dla każdej średniej z populacji, μ0, w tym przedziale, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest większe niż alfa; dla każdej średniej z populacji, μ0, która nie należy do tego przedziału, prawdopodobieństwo uzyskania średniej z próby różniącej się od μ0 o więcej niż x jest mniejsze niż alfa. Innymi słowy, załóżmy że używając wartości x, odchylenia standardowego i wielkości budujemy test dwustronny na poziomie istotności alfa, który ma sprawdzić hipotezę, że średnia z populacji wynosi μ0. Hipotezy nie odrzucimy, jeśli μ0 będzie mieścić się w przedziale ufności, a odrzucimy ją, jeśli μ0 znajdzie się poza przedziałem ufności. Przedział ufności nie daje podstaw do przyjęcia, że prawdopodobieństwo, iż termin dostawy następnej paczki zmieści się w przedziale ufności, wynosi 1 - alfa.Więcej informacji (źródło)