VDB w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel VDB jest:

AngielskiPolski
VDB
VDB

Opis

Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres, włączając w to podokresy, obliczając amortyzację metodą podwójnie malejącego salda lub inną podaną metodą. Nazwa VDB to skrót od słów Variable Declining Balance (Zmiennie malejące saldo).Więcej informacji (źródło)