WSP.KORELACJI w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel WSP.KORELACJI jest:

PolskiAngielski
WSP.KORELACJI

Opis

Zwraca współczynnik korelacji zakresów komórek tablica1 i tablica2. Współczynnik korelacji służy do określania relacji pomiędzy dwoma własnościami. Na przykład można zbadać relację między średnią temperaturą danej miejscowości a używaniem klimatyzatorów.Więcej informacji (źródło)