WYSZUKAJ.PIONOWO w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel WYSZUKAJ.PIONOWO jest:

PolskiAngielski
WYSZUKAJ.PIONOWO

Opis

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO przeszukuje pierwszą kolumnę zakresu (zakres: Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.) komórek, a następnie zwraca wartość ze wszystkich komórek z tego samego wiersza w zakresie. Załóżmy na przykład, że istnieje lista pracowników zawarta w zakresie A2:C10. Numery identyfikacyjne pracowników są przechowywane w pierwszej kolumnie zakresu, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.

Zakres komórek w arkuszu

Jeśli znany jest numer identyfikacyjny pracownika, za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO można uzyskać jego nazwisko albo dział, w którym on pracuje. Aby uzyskać nazwisko pracownika o numerze 38, można skorzystać z formuły =WYSZUKAJ.PIONOWO(38; A2:C10; 3; FAŁSZ). Ta formuła wyszukuje wartość 38 w pierwszej kolumnie zakresu A2:C10, a następnie zwraca wartość znajdującą się w trzeciej kolumnie zakresu, w wierszu, w którym znajduje się także wartość wyszukiwana („Rafał Misztal”).

Człon PIONOWO w nazwie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO oznacza, że wyszukiwanie odbywa się w pionie. Funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO należy używać zamiast funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO podczas porównywania wartości umieszczonych w kolumnie na lewo od szukanych danych.Więcej informacji (źródło)