WYWOŁAJ w innych językach:

Tłumaczenie angielski funkcji Excel WYWOŁAJ jest:

PolskiAngielski
WYWOŁAJ

Opis

Wywołuje procedurę z biblioteki dołączanej dynamicznie lub zasobu kodów. Funkcja ta ma dwie postaci składni. Należy używać składni 1 tylko wtedy, jeśli wcześniej zarejestrowano zasób kodów korzystający z argumentów funkcji REJESTRUJ, a składni 2a lub 2b, aby jednocześnie rejestrować i wywoływać zasoby kodów.

 Ważne   Funkcji powinni używać tylko zaawansowani użytkownicy. Nieprawidłowe użycie funkcji WYWOŁAJ można spowodować błędy, po których konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Ta funkcja jest dostępna tylko w arkuszu makr programu Excel.Więcej informacji (źródło)