XNPV w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel XNPV jest:

AngielskiPolski
XNPV
XNPV

Opis

Zwraca zdyskontowaną wartość netto serii przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. Aby obliczyć zdyskontowaną wartość netto serii przepływów gotówkowych okresowych, należy użyć funkcji NPV.Więcej informacji (źródło)