YIELD w innych językach:

Polski tłumaczenie funkcji Excel YIELD jest:

AngielskiPolski
YIELD
RENTOWNOŚĆ

Opis

Zwraca rentowność papieru wartościowego o okresowym oprocentowaniu. Z funkcji tej korzysta się do obliczania rentowności obligacji.Więcej informacji (źródło)